Dynamic-Pulse spray

Spuiten die zijn uitgevoerd met het Dynamic-Pulse-Spray systeem hebben op iedere spuitdop een elektrische dopafsluiter. Deze dopafsluiter bevat een spoel die via een pulserend signaal aangestuurd kan worden. Met dit signaal wordt de tijd dat de spuitdop open en dicht is bepaald. Standaard wordt dit 20 keer per seconde aangepast, maar deze frequentie kan aangepast worden, afhankelijk van de toepassing.

Het pulserend signaal wordt aangestuurd door Bridge modules die elk 4 doppen kunnen aansturen. Per boomdeel is een voedingsmodule aangebracht om de Bridge modules te voorzien van spanning en te zorgen dat er geen spanningsval optreedt op het einde van de spuitboom.

Om in alle situaties een goed spuitbeeld te krijgen worden de spuitdoppen wisselend aangestuurd (bijvoorbeeld: dop 1 en 3 zijn open, dop 2 en 4 zijn dicht). Aangezien het spuitbeeld van de spuitdop overlapt met de spuitdop ernaast, wordt er steeds op iedere plaats gespoten.

De gehele aansturing en software is door Delvano ontwikkeld. Dit staat garant voor een systeem wat compleet geïntegreerd is in de besturing van de hele spuitmachine.

Mogelijkheden

  • Individuele dopafsluiting: Om overlap en overdosering zoveel mogelijk te voorkomen kan iedere spuitdop apart in- of uitgeschakeld worden via het GPS systeem.
  • Drukonafhankelijke dosisregeling: De dosis kan aangepast worden bij eenzelfde spuitdruk (binnen het werkbereik van de gekozen spuitdop) onafhankelijk van de snelheid. Dit wordt gerealiseerd door de tijd dat de dop open of dicht is aan te passen.Wanneer de spuitdruk constant is, kan het hele veld met de juiste druppelgrootte gespoten worden, afhankelijk van de weers- en gewasomstandigheden. Zo wordt het maximale effect van het spuitmiddel verkregen en drift gereduceerd.
  • Bocht- en zwiepcompensatie: Optioneel worden 2 Bridge modules in de spuitboom uitgerust met een gyroscoop. Deze gyroscopen detecteren wanneer de spuitmachine een bocht aan het maken is en detecteren ook de zwiepbewegingen van de spuitboom ten gevolge van erg oneffen terrein. Bij het nemen van een bocht wordt ervoor gezorgd dat overal dezelfde dosis gespoten wordt. Hiervoor zullen de doppen in de binnenbocht minder spuiten dan de doppen in de buitenbocht. Ditzelfde gebeurt bij zwiepbewegingen van de spuitboom.

Bedekking zonder Dynamic Pulse Spray

Zonder Dynamic-Pulse-Spray wordt in de buitenbocht minder verspoten dan in de binnenbocht...

Bedekking met Dynamic Pulse Spray

... met Dynamic-Pulse-Spray wordt op alle plaatsen evenveel verspoten.

Het Dynamic-Pulse-Spray systeem is beschikbaar voor zowel gedragen, getrokken als zelfrijdende spuitmachines, maar enkel in combinatie met een 15” touchscreen.