Bi-Air luchtondersteuning

Het Bi-Air luchtondersteuningssysteem van Delvano creƫert een continue luchtstroom achter de spuitdoppen, zodat de verspoten vloeistofdruppels na het verlaten van de spuitdoppen met de luchtstroom meegenomen worden. Hiermee wordt de drift sterk gereduceerd. Indien de gewasomstandigheden dit vragen, bestaat de mogelijkheid om met veel lucht het gewas open te vouwen waardoor het middel goed onderin kan komen.

Het systeem bestaat uit 2 schuin opgestelde ventilatoren van elk 70 centimeter diameter, die hydraulisch worden aangedreven. Het toerental van deze ventilatoren is vanuit de cabine te regelen. Tevens is de luchthoeveelheid variabel door de hoek van de schoepen op de ventilator te verdraaien. Na de ventilator komt de lucht in een van zeildoek gemaakte luchttunnel. Deze is over de gehele lengte taps toelopend, om over de totale breedte een gelijke luchtopbrengst te verkrijgen. Het zeildoek zit geheel binnenin het open frame van de kenmerkende Delvano vakwerkconstructie.

Onderaan, binnen het frame, ligt een aluminium luchtuitstroomprofiel wat gepatenteerd is. Dit profiel stuurt de luchtstroom in de gewenste richting. De luchtstroom en de vloeistofstroom kruisen elkaar 30 centimeter onder de dop.

Door de gehele spuitboom te kantelen is de richting van de lucht en de vloeistof te verdraaien, zodat de chauffeur al naar gelang de windrichting en de rijrichting een optimaal spuitresultaat kan behalen. Het voordeel van dit systeem is dat het zeildoek altijd netjes strak in de spuitboom ligt.

Momenteel is dit systeem leverbaar tot 39 meter spuitbreedte. De doppen zitten op vijflingdophouders en deze zitten op onderlinge afstand van 50 centimeter. Op wens kunnen ze ook op 25 centimeter geplaatst worden.

Ventilatoren Bi-Air luchtondersteuning

Twee ventilatoren zorgen voor de luchtstroom

Luchtondersteuning naar voren

De spuitboom kan zowel achterover...

Luchtondersteuning naar achteren

...als voorover gekanteld worden.

Zeildoek binnen het frane

Het zeildoek ligt geheel binnen het frame

Delvano heeft met Bi-Air een luchtondersteuningssysteem met het behoud van de sterke kenmerken van de spuitboomconstructie en de goede balancering. Tevens heeft Bi-Air een hoge luchtopbrengst, waarbij de richting ook goed gestuurd kan worden.