De driftreductiesystemen van Delvano

Het voorkomen van drift is belangrijk voor de waterkwaliteit, maar ook voor het behoud van een effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen. Om emissie naar oppervlaktewater te verminderen is het verplicht om met driftreducerende spuittechnieken of driftarme spuitdoppen te spuiten.

Om aan de regelgeving te voldoen moeten er keuzes worden gemaakt: Naast de mogelijkheid van een teeltvrije zone van 3 meter of het monteren van een drukregistratiesysteem op de veldspuit is het ook mogelijk om driftreducerende spuittechnieken te gebruiken. Wij zetten de mogelijkheden van Delvano op een rijtje.

Wingssprayer

Bij een spuit die is uitgevoerd met Wingssprayer is aan de spuitboom een 'vleugel' (wing) gemonteerd. Achter deze wing zitten de spuitdoppen gemonteerd. Deze vleugel sleept door het gewas en houden de wind tegen. De wings geleiden de druppels in de luchtstroom die ontstaat naar beneden, tot onderin het gewas. Als het geopende gewas terugveert, zorgt het gewas ervoor dat de druppels niet wegwaaien. De Wingssprayer heeft onder andere afhankelijk van de gebruikte spuitdop een DRT-klasse van 99%

MagGrow

Indien de veldspuit is uitgerust met MagGrow in combinatie met een spuitboomhoogte van 40 cm bij gebruik van 75% driftreducerende doppen gaat de driftreductie naar 90%. Bij 95% driftreducerende doppen is de driftreductie 97,5 %. Hierdoor is er een ruime keus uit spuitdoppen en kunnen middelen worden gebruikt die in de 97,5% vallen.

Bij MagGrow stroomt de spuitvloeistof langs magneten op de machine en in de spuitleiding, waardoor de druppels uniformer zijn (minder te grote en te kleine druppels) wat de bladbedekking verbeterd. 

Daarnaast verlaagt MagGrow de oppervlaktespanning van de spuitvloeistof waardoor de druppels beter uitvloeien en meer bedekking creëren. Tenslotte hechten de druppels door de magnetische lading zich beter aan het gewas en verbetert de dekking aan de onderkant van het blad.

Verlaagde spuitboom

Onder driftreducerende technieken waarbij drukregistratie niet verplicht is en die een DRT van minstens 97,5% hebben, valt een veldspuit met verlaagde spuitboom met luchtondersteuning, in combinatie met een spuitdophoogte van maximaal 30 cm en een dopafstand van 25 cm.

Voor de spuit- en kantdoppen gelden aanvullende eisen. De teeltvrije zone moet tenminste 2 meter zijn.

Bi-Air luchtondersteuning