Uitgekiend spuitcircuit

Rondpompsysteem

Al onze getrokken en zelfrijdende veldspuiten zijn uitgerust met een rondpompsysteem met lucht- of elektrisch afsluitbare doppen. Dit laat toe om het gehele spuitcircuit vooraf te vullen met het nieuwe spuitmiddel. Hierdoor wordt voorkomen dat onnodig spuitvloeistof op de perceelsgrens verspoten moet worden om de leidingen te vullen.

Bijkomend voordeel is dat de stroomsnelheid van de spuitvloeistof in de leiding hoger is en daardoor veel minder bezinking plaatsvindt. Dit leidt tot minder verstopte spuitdoppen. Tijdens het spuiten wordt de leiding van vier zijden gevoed om de druk in de gehele leiding gelijkmatig te houden.

Het spuitcircuit is voorzien van een aanzuigfilter en een zelfreinigend persfilter.

Tankroering

In de tank zijn op de bodem drie of vier menginjecteurs aangebracht. Deze zorgen voor extra roering van de spuitvloeistof indien dit nodig is in geval van grote hoeveelheden poedervormige spuitmiddelen of vloeibare stikstof.

Aan- en uitschakelen van de menginjecteurs kan geautomatiseerd worden, afhankelijk van de hoeveelheid vloeistof in de tank. Bediening vindt plaats via het touchscreen in de cabine.

Menginjecteurs op de bodem van de tank

Menginjecteurs op de bodem van de tank