Wingssprayer

Wings trekken het gewas open

De Wingssprayer is een techniek waarmee door de toepassing van ‘vleugels’ het gewas licht wordt opengetrokken om zo diep in de gewassen te kunnen spuiten. Daardoor wordt de kans kleiner dat ziekten dieper in het gewas kunnen ontstaan.

De vleugels zijn zo gemaakt dat ze ook beschermen tegen de wind waardoor het mogelijk is om met kleine druppels te spuiten zonder dat windgevoelige druppels wegwaaien. Door de luchtstroom die de vleugels veroorzaken wordt de spuitvloeistof het gewas in gedrongen. Door deze techniek wordt de driftreductie naar het oppervlaktewater beperkt met 99%. Bovendien zorgt het spuiten met kleine druppeltjes ervoor dat er minder vloeistof nodig is en dat er geen druppels van de bladeren afrollen. Het residu op consumptiegewassen wordt tot een minimum beperkt.

Wingsspayer trekt gewas open

De Wingssprayer trekt het gewas open zodat dieper in het gewas wordt gespoten.

Delvano met Wingssprayer

De Wingssprayer gemonteerd op een EAKS spuitboom

Spuitbeeld Wingssprayer

De sublieme bedekking door middel van de Wingssprayer techniek en spuiten met fijne druppels


Kortere werktijden en meer spuitbare uren

De vleugels beperken de drift van spuitvloeistof met meer dan 99%. Zo is het geen probleem meer om met een snelheid tot 20 km/uur te spuiten. Hierdoor neemt de arbeidstijd fors af. Ook is het niet meer nodig om alleen te spuiten wanneer het niet waait, zoals ‘s avonds. De vleugels maken de spuitmachine ongevoelig voor wind, zo wordt tevens schade van overwaaiend spuitmiddel en bij buren en passanten voorkomen.

Dubbele dophouders

De Wingssprayer kan met enkele of dubbele dophouders worden uitgerust. De trekker en spuitmachine blijven nagenoeg vrij van chemische middelen. Er kan 5 - 30% bespaard worden op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door de driftreductie. Tijdens de fabricage van de DELVANO veldspuiten wordt al rekening gehouden met de montage van de Wingssprayer. De beugels waarop de vleugels worden gemonteerd zijn volledig gemetaliseerd en meegespoten.